Jiří Šlégl - klarinet

Bohumír Šlégl - klarinet

David Urban - fagot

"Klasické dechové trio" vzniklo na základě nabídky Čs. rozhlasu v Hradci Králové. Hudebníci dostali lákavý úkol natočit souborně pět Divertiment pro dva klarinety a fagot W. A. Mozarta. Společný zájem o komorní hudbu a snaha o další umělecký růst vedly záhy k rozšíření jejich repertoáru (J. Haydn, J. Mysliveček, I. Pleyel, F. X. Dušek, čeští anonymové z 18. stol.) a i k veřejné koncertní činnosti.

Členové souboru jsou absolventy AMU v Praze a JAMU v Brně. Jiří Šlégl působil v Komorní filharmonii Pardubice, Bohumír Šlégl v pražské Komorní opeře a David Urban je členem Filharmonie Hradec Králové. Všichni jsou pravidelně zváni ke spolupráci s jinými hudebními ansámbly.

www.agenturaslegl.cz

Kontakt

Mgr. Jiří Šlégl +420 604 930 934 j.slegl@atlas.cz